• Πλήρη φορτία FCL & LCL από και προς όλο τον κόσμο.
  • Άμεση δυνατότητα διάθεσης special equipment’s (open top/flat rack/tank containers).
  • Μεταφορά χύδην φορτίων.
  • Μεταφορές οχημάτων.
  • Παγκόσμιο δίκτυο ανταπόκρισης.
  • Εκτελωνισμός πάσης φύσεως φορτίων.
  • Τριγωνικές και συνδυασμένες μεταφορές.
  • Ασφάλιση μεταφοράς σε ανταγωνιστικές τιμές.

Ταχείες Ακτοπλοϊκές Μεταφορές


Ζητήστε τώρα προσφορά

Συμπληρώστε την φόρμα παρακάτω για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.