• Σύγχρονο αποθηκευτικό κέντρο στον Αυλώνα Αττικής με ράφια “Back to Back” και “Drive In”, έξι (6) υδραυλικές ράμπες, φυσικό φωτισμό με 24 ώρη φύλαξη, σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, CCTV.
  • Προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: Ετικετοποίηση / συσκευασία / επανασυσκευασία / περιτύλιξη παλέτας, συσκευασία προωθητικών ενεργειών, εκτύπωση Bar Code , 24/7 on line παρακολούθηση αποθέματος, εποχιακές και συγκεκριμένου χρόνου αποθηκεύσεις αποθεμάτων, φόρτωση / εκφόρτωση containers, διαχείριση και παραδόσεις παραγγελιών σε καθορισμένους χρόνους,
    διαχείριση αντικαταβολών, Reverse Logistics.

Ασφαλείς Μεταφορές Οικοσυσκευών


Ζητήστε τώρα προσφορά

Συμπληρώστε την φόρμα παρακάτω για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.